فروش یکپارچه و حسابداری آنلاین

جیبرس تنها یک نرم افزار حسابداری آنلاین نیست؛ ما در حال توسعه برای ساخت بهترین پلتفرم مالی هستیم تا تمام نیازهای فروش و مدیریت مالی زندگی شما را پوشش دهیم.

نقشه راه

بهترین پلتفرم مالی

"با جیبرس وقت کمتری از مشتری که سهم بیشتری از فروشگاه را دارد گرفته می‌شود و این یعنی مشتری مداری مدرن"

مجید صادقی، سرپرست فروش در سوپرسعید