پیشرفت پروژه جیبرس #بیزینس
شما در حال مشاهده پیشرفت پروژه با تگ #بیزینس هستید
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۵ فروردین ۱۴۰۱ قابلیت تایید شماره تلفن همراه مشتریان با استفاده از تلگرام برای بیزینس‌ها #قابلیت جدید #بیزینس #تلگرام
۲۰ دی ۱۳۹۹ انتقال دامنه بیزینس‌ها از دامنه اصلی جیبرس به jibres.store و myjibres.com #جیبرس #بیزینس
ما در حال آماده‌سازی برای ایجاد اتفاقات شگفت انگیز در جیبرس هستیم.