پیشرفت پروژه جیبرس #سرویس‌های افزودنی
شما در حال مشاهده پیشرفت پروژه با تگ #سرویس‌های افزودنی هستید
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ قابلیت اتصال سرویس آنالیز رفتار مخاطب Hotjar برای وب‌سایت‌ها فراهم شد. #سرویس‌های افزودنی
۲۶ شهریور ۱۴۰۰ قابلیت اتصال چت آنلاین Crisp برای وب‌سایت‌ها فراهم شد. #سرویس‌های افزودنی
۲۶ شهریور ۱۴۰۰ قابلیت اتصال چت آنلاین Tidio برای وب‌سایت‌ها فراهم شد. #سرویس‌های افزودنی
ما در حال آماده‌سازی برای ایجاد اتفاقات شگفت انگیز در جیبرس هستیم.