پیشرفت پروژه جیبرس #فاکتور
شما در حال مشاهده پیشرفت پروژه با تگ #فاکتور هستید
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ قابلیت پشتیبانی از بارکد ترازوهای دیجیتالی و افزودن خودکار وزن آن به فاکتور اضافه شد. #فاکتور #قابلیت جدید #ترازو دیجیتال
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ما به رکورد ۱۰۰۰ فاکتور ثبت شده رسیدیم. #رکورد #فاکتور
۲۹ آذر ۱۳۹۶ اولین فاکتور اولین فروشگاه صادر شد. #رکورد #فاکتور
ما در حال آماده‌سازی برای ایجاد اتفاقات شگفت انگیز در جیبرس هستیم.