پیشرفت پروژه جیبرس #نمایشگاه
شما در حال مشاهده پیشرفت پروژه با تگ #نمایشگاه هستید
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۲۶ آذر ۱۳۹۸ جیبرس به معرفی امکانات خود در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات و بازاریابی تهران پرداخت. ۲۶ تا ۲۹ آذرماه ۱۳۸. #نمایشگاه
ما در حال آماده‌سازی برای ایجاد اتفاقات شگفت انگیز در جیبرس هستیم.