پیشرفت پروژه جیبرس #پرداخت‌یار
شما در حال مشاهده پیشرفت پروژه با تگ #پرداخت‌یار هستید
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ با وجود چندین ماه توسعه برای دریافت مجوز پرداخت‌یاری جیبرس، به‌دلیل اتفاقات ناگوار اخیر، از تصمیم خودمون منصرف شدیم. بیشتر بخوانید #پرداخت‌یار
ما در حال آماده‌سازی برای ایجاد اتفاقات شگفت انگیز در جیبرس هستیم.