پیشرفت پروژه جیبرس #پرینت
شما در حال مشاهده پیشرفت پروژه با تگ #پرینت هستید
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۲۳ آبان ۱۴۰۰ بازطراحی کامل ظاهر فاکتور A4 افقی و افزودن سایز A4 و A5 عمودی #فاکتور #پرینت #صندوق فروشگاهی
۲۲ آبان ۱۴۰۰ بازطراحی ظاهر فاکتورها در سایز فیش‌پرینت ۸ سانتی #فاکتور #پرینت #صندوق فروشگاهی
ما در حال آماده‌سازی برای ایجاد اتفاقات شگفت انگیز در جیبرس هستیم.