پیشرفت پروژه جیبرس #گزارشات
شما در حال مشاهده پیشرفت پروژه با تگ #گزارشات هستید
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ افزودن بخش گزارش از فروش در بازه زمانی خاص با قابلیت فیلتر نتایج #قابلیت جدید #گزارشات
ما در حال آماده‌سازی برای ایجاد اتفاقات شگفت انگیز در جیبرس هستیم.