پیشرفت پروژه جیبرس #گیت
شما در حال مشاهده پیشرفت پروژه با تگ #گیت هستید
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۱۸ مهر ۱۳۹۳ ساخت مخزن گیت و شروع به کار. #شروع #گیت
ما در حال آماده‌سازی برای ایجاد اتفاقات شگفت انگیز در جیبرس هستیم.