مرکز راهنمایی

آیا می‌توانم حساب‌کاربری خودم را هر زمانی لغو کنم؟

بله. اگر هر زمانی تصمیم گرفتید که جیبرس بهترین خدمات موجود را به کسب و کار شما ارائه نمی‌دهد، به‌راحتی اکانت خود را لغو کنید.