مرکز راهنمایی

تعرفه‌ی پهنای باند شما چقدر است؟

هیچ! تمامی پلن‌های جیبرس شامل پهنای‌باند نامحدود رایگان هستند و شما هزینه‌ای برای پهنای‌باند پرداخت نمی‌کنید.