مرکز راهنمایی

مدت زمان قراردادهای شما چقدر است؟

تمامی پلن‌های جیبرس به مدت یک‌ماه است. ساده‌ی ساده.

البته می‌توانید پلن را به‌صورت سالیانه همراه با تخفیفی منصفانه دریافت کنید.