مرکز راهنمایی

آیا هزینه اولیه برای راه‌اندازی جیبرس وجود دارد؟

نه. هیچ‌گونه هزینه اولیه راه‌اندازی برای هیچ‌کدام از پلن‌ها وجود ندارد! شما می‌توانید پلن رایگان یا پلن‌های دارای هزینه را انتخاب کنید و علاوه بر آن هیچ پرداختی دیگری برای شروع کار با جیبرس نخواهید داشت.