مرکز راهنمایی

خطاهای احتمالی در راه‌اندازی بیزینس جدید

سلام

بنا به دلایلی ممکنه فرآیند ثبت بیزینس جدید با مشکل مواجه بشه و به صفحه خطا منتقل بشید. در این شرایط بسته به خطای رخ داده شرایط متفاوت خواهد بود.