مرکز راهنمایی

جیبرس چگونه کار می‌کند؟

آسان‌ترین راه برای یادگیری نحوه‌ی کارکرد جیبرس ورود به آن است که کمتر از ۳ دقیقه از زمان شما را برای راه‌اندازی اولیه و شروع به‌کار می‌گیرد.